የአገልግሎቱ የአመራር የአገልግሎቱ የአመራር

ተ.ቁ

ስም ዝርዝር

የሥራ ድርሻ

ስልክ ቁጥር

ኢሜይል

 

1

ወ/ሮ ጽዋዬ ሙሉነህ ባቾሬ

ዋና ዳይሬክተር

0944337173

 

2

ወ/ሮ አበባ ዓለማየሁ ወዬሳ

የግዥና ውል አስተዳደር ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር

0966216637

 

 

3

አቶ ኢቲሳ ደሜ በዻኔ

የንብረት ማስወገድ እና የገበያ ጥናት ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር

0911526397

 

 

4

አቶ መልካሙ ደፋሊ ፉፊ

የኮርፖሬት አገልግሎት ጄኔራል ዳይሬክቶሬት

0911903058

 

 

5

አቶ ተክለብርሃን ገብረመስቀል አበራ

የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት ኃላፊ

0911480446

 

 

6

አቶ ትሩፋት ነጋሽ

የዋና ዳይሬክተር የግዥ ዘርፍ አማካሪ

0911621027

 

 

7

አቶ ወርቁ ገዛኸኝ ታደሰ

የመንግሥት ግዥ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0962190972

 

 

8

አቶ ሰሎሞን ፋንታሁን አሰፋ

የውል አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0932209521

 

 

9

አቶ ወንድወሰን ወንጃሎ ሄራኖ

የቴክኒክና ጥራት ማረጋገጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0911063019

 

 

10

አቶ ሹንቃ አዱኛ ጂዳ

የመንግሥት ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0909080456

 

 

11

ጽዮን ሸዋዬ ኃይሉ

የገበያ ጥናት ቡድን መሪ

0911100782

 

 

12

አቶ ደምረው ነገሠ ወልዴ

የአቅም ግንባታና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0912304629

 

 

13

አቶ በያን መሐመድ ኪሞ

ግዥና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0943837881

 

 

14

አቶ አብርሃም ወይቤ ሳጎ

ንብረት አስተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0944255907

 

 

15

አቶ ምህረት ማስረሻ ተሰማ

የለውጥ ሥራ አመራርና ቅሬታ አፈታት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0911872881

 

 

16

ወ/ሮ ጎጃም ታደለ ክብሩ

የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0913449339

 

 

17

አቶ ታደሰ ተክለጻድቅ ኃይሉ

የመረጃ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0924340479

 

 

18

አቶ ዮሴፍ ራፊሶ ጉዬ

የሕግና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0917804037

 

 

19

ወ/ሮ እታለማሁ ጥላሁን ፉርጋሣ

የሴቶች ፣ ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0911002686

 

 

20

አቶ ዘሪሁን ስለሺ ገድሌ

የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0913002621

 

 

21

ወ/ሮ አዲስ ዓለም ጥሩነህ

የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0913761871

 

 

22

ወ/ሮ መሠረት አፈወርቅ ተሰማ

የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0911303690

 

 

23

ወ/ሮ ረድኤት ተክሉ ከበደ

የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

0913068601