Contact Us Contact Us

Contact Us
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Contact Us Contact Us

አድራሻችን ፡-

የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት

6 ኪሎ ፣ ከየካቲት 12 የሰማዕታት ሐውልት ፊት ለፊት 

አዲስ አበባ ፣ ኢትዮጵያ

 

ስልክ፡ 0111540392

የመ.ሳ.ቁ፡ 1037

ኢ-ሜይል፡ PPPDS 2003 PR @ gmail.com

አቶ መልካሙ ደፋሌ የህዝብ ግንኑነት ዳይሬክተር

 

 

 

 

 

 

 

Read more