News News

Back

ወርሃዊ ዜና መፅሔት

 

 

በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት 

በባለፈው እና በሚቀጥለው ወርሃዊ ዜና መፅሄት

 

 

በኮሙኒኬሽን እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ

                                                       

 

 

 

መስከረም 2014 ዓ.ም

 

                 በባለፈው  

በውል  አስተዳደር  ምንነትና ተያያዥ  ፅንሰ  ሃሳቦች፣ በግዥ  አፈፃፀም እና በመንግስት  ግዥ  ሥርዓት  የሙያ  ስነምግባር  ዙሪያ  በአዳማ  ከተማ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ፡፡

በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ለግዥ እና  ውል አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊዎች እና  ሠራተኞች  በውል  አስተዳደር  ምንነትና ተያያዥ ፅንሰ  ሃሳቦች፣ በግዥ  አፈፃፀም  እና በመንግስት ግዥ  ሥርዓት  የሙያ  ስነምግባር  ዙሪያ በአዳማ ከተማ  የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ፡፡ በስልጠናው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ወ/ሮ ጽዋዬ ሙሉነህ ሲሆኑ ስልጠናው በበጀት ዓመቱ የዝግጅት ምዕራፍ ላይ መሰጠቱ በተለይ በግዥና በውል አስተዳደር የስራ ክፍል ውስጥ ለሚሰሩ ባሙያዎች በዘርፉ ተገቢው እውቀት ኖራቸው ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ግንዛቤ ለመፍጠር እንደሚረዳቸው ገልፀዋል፡፡

 

 

             የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር የመክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት

 

የውል አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ፋንታሁን በውል አስተዳደር  ምንነትና ተያያዥ ፅንሰ  ሃሳቦች ስልጠና የሰጡ ሲሆን ውል አስተዳደር ምንድነው፣ስለውል ክፍሎች፣ የክፍያ ዘዴዎች፣ በውል አስተዳደር አፈፃፀም ሂደት የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ዙሪያ ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል::

 

 

 

በውል አስተዳደር ምንነትና ተያያዥ ፅንሰ ሃሳቦች ዙሪያ ስልጠና ሲሰጥ

 

በመቀጠል በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከፍተኛ የግዥ ባለሙያ የሆኑት አቶ መሀመድ አሊ በግዥ አፈጻጸምና በመንግስት ግዥ ስርዓት ሊኖር ስለሚገባ የሙያ ስነምግባር ዙሪያ ስልጠና የሰጡ ሲሆን የስልጠናው ይዘት በዋናነት፡-የመንግስት ግዥ አጠቃላይ ገፅታ፣ በመንግስት ግዥ ላይ ሚና ያላቸው አካላት ተግባርና ኃላፊነት፣የግዥ ኡደት፣የግዥ ዕቅድ፣ የግዥ ዘዴዎች፣መደበኛ የጨረታ ሰነድ ይዘትና አጠቃቀም፣የጨረታ ግምገማ፣ቅሬታና አቤቱታ አቀራረብና ውሳኔ አሰጣጥ በመንግስት ግዥ አፈፃፀም ሊኖር ስለሚገባ የሙያ ስነምግባር በተለይ ከግዥ ባለሙያዎች የሚጠበቅ ስነምግባር ምንድነው? በሚሉ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ገለጻ አድረገዋል:: ስለሆነም በውል አስተዳደርና በግዥ አፈፃፀም ዙሪያ በተሰጠው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከሰልጣኞች የተለያዩ አስተያየትና ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ለተነሱ ጥያቄዎችም በአሰልጣኞች ምላሽ ተሰጥቷል::

F

 

 

 

            በግዥ አፈጻጸምና በመንግስት ግዥ የሙያ ስነምግባር ዙሪያ ስልጠና ሲሰጥ

 

በመጨረሻም የአገልግሎቱ የግዥና ውል አስተዳደር ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር ወ/ሮ አበባ አለማየሁ በግዥና ውል አስተዳደር የስራ ክፍል ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች የግዥ አዋጆችንና መመሪያዎችን በሚገባ በማንበብ ስራዎችን በጥንቃቄ፣ ስነምግባር በተላበሰ መልኩ፣ሚስጢራዊነቱን በጠበቀና  በቅንነት ለማከናወን ዝግጁ መሆን እንደሚገባቸው ማሳሰቢያ  በመስጠት  ውይይቱን አጠናቀዋል:: 

 

በሽያጭ የሚወገዱ ያገለገሉ ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች እና ንብረቶች የግምገማ ውጤት ለአሸናፊዎች ይፋ ተደረገ፡፡  

የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ያገለገሉ ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎችን እና ንብረቶችን በሽያጭ ለማስወገድ ጨረታ አውጥቶ ጨረታውን መስከረም 10 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡15 ሰዓት በአገልግሎቱ አዳራሽ መክፈቱ ይታወቃል፡፡ በዚህም መሰረት የጨረታ ሰነድ ግምገማ ተጠናቆ የአሸናፊ ተጫራቾች ውጤት በአገልግሎቱ ቦርድ ላይ ይፋ መደረጉን  ከመንግስት ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል፡፡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        በሚቀጥለው  

አገልግሎቱ የሞተር ሳይክል ግዥ ለመፈፀም አለም አቀፍ ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ አወጣ፡፡

የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ለኢትዮጵያ የጤና መድህን ኤጀንሲ እና ለገቢዎች ሚኒስቴር አገልግሎት የሚውሉ የተሽከርካሪ (ሞተር ሳይክል) ግዥ ለመፈፀም አለም አቀፍ ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ ያወጣ ሲሆን ጨረታውም ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡15 ሰዓት ላይ በአገልግሎቱ አዳራሽ ይከፈታል፡፡ በተጨማሪም የጨረታ ማስታወቂያው በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ(www.ppa.gov.et) እና በአገልግሎቱ ድረ-ገጽ (www.pppds.gov.et) ላይ እንዲጫን ተደርጓል፡፡

 

                       

 

 

 

የተለያዩ ሞተር ሳይክሎች 

 በአገልግሎቱ የማስፈጸም አቅምን የሚያሳድጉ ስልጠናዎችን ለመስጠት መታቀዱ ተገለጸ 

ለአገልግሎቱ አመራሮች እና ሰራተኞች የአቅም ክፍተትን መሰረት ያደረገ የአጭር ጊዜ ስልጠናዎችን መስጠት፣የልምድ ልዉዉጥ እና የእርስ በእርስ መማማርን የማጠናከር የክህሎት ክፍተቱን መሙላት እንዲሁም በዘለቄታ የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችን በመስጠት የማስፈፀም አቅም ማሳደግ በ2014 በጀት ዓመት ቅድሚያ የሚሰጠዉ ተግባር መሆኑ ተገለፀ፡፡ 

     አገልግሎቱ ከሚወገዱ ንብረቶች የሚገኝ ገቢን ለማሳደግ ማቀዱን ገለፀ

በተያዘው በጀት ዓመት ከጨረታ ሰነድ ሽያጭ ብር 387 ሺህ፤50 ባለበጀት መ/ቤቶችና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች 200 ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች በጨረታ በመሸጥ ብር 60 ሚሊዮን ገቢ እና የ40 ባለበጀት መ/ቤቶችና መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች 900 ሎት ያገለገሉ ንብረቶች በጨረታ በመሸጥ ብር 13 ሚሊዮን በአጠቃላይ 73 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማስገኘት ለመንግስት ግምጃ ቤት ፈሰስ ለማድረግ በእቅድ መያዙን ከመንግስት ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል፡፡

 

 

አገልግሎቱ በ2014 በጀት ዓመት የማዕቀፍ፣ የስትራቴጂክ እና ሌሎች ግዥዎችን ሊፈጸም ነው፡፡

አገልግሎቱ በ2013 በጀት ዓመት ተጀምረው ያልተጠናቀቁ 7 ግዥዎችን ማጠናቀቅ፤ለፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች እና ለ18 ዩኒቨርስቲዎች የቢሮ ፈርኒቸር ግዥ፣ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ከ27-30 ሰው መጫን የሚችሉ 15 ኮስተር ባሶች ከአስመጭው ቀጥታ ግዥ፣ለገቢዎች ሚኒስቴር 40 ፒክአፕ ደብል ጋቢና ከዱባይ ሃገር በዋጋ ማቅረቢያ ግዥ፣ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አገልግሎት የሚውል የAutomated Biometric Identification System እና Crime Scene Investigation Vehicle and Equipment ግዥ፣ለፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችና ለመንግስት ዩኒቨርስቲዎች ከ2014-2016 በጀት ዓመት አገልግሎት የሚውል የጋራ መጠቀሚያ እቃዎች በ6 ሎት ግዥ መፈጸም፣አገራዊና ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያላቸውን እቃዎች እና አገልግሎቶች ተጠቃሚ መ/ቤቶች በሚያቀርቡት ፍላጎት ላይ በመመስረት የስንዴ፣552 የተለያዩ አይነት ተሸከርካሪዎች እና 60 ሞተር ሳይክሎችን እንዲሁም የላብራቶሪ እቃዎችን እና የማጣቀሻ መፅሐፍትን ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ግዥ በመፈጸም የመንግስትን ሃብት ከብክነት ለማዳን በ2014 በጀት ዓመት በዕቅድ የተያዘ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

ጥራታቸውን የጠበቁ የዕቃዎችን ግዥ ለመፈጸም የቴክኒክና ጥራት ማረጋገጥ ስራዎች እንደሚሰሩ ተገለጸ

በ2014-2016 በጀት ዓመት ለፌደራል ባለበጀት መ/ቤቶች እና ለመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አገልግሎት የሚዉሉ የጋራ መጠቀሚያ ዕቃዎች ላይ በውል አስተዳደር ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን በመፈተሽ ስፔሲፊኬሽን ማሻሻያ ማድረግ እንዲሁም አዲስ ስፔሲፊኬሽን የማዘጋጀት ስራዎች በ2014 በጀት ዓመት በትኩረት የሚሰሩ ስራዎች መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡

ውጤታማ የውል አስተዳደር ስርዓት እንዲኖር ከፍተኛ ክትትል እንደሚደረግ ተገለጸ

አቅራቢ ድርጅቶች በውሉ መሰረት ዕቃዎችን በጊዜ፣ በጥራት እና በሚፈለገው መጠን እያቀረቡ መሆኑን እና ተጠቃሚ ተቋማት በውሉ መሰረት ዕቃዎችን በጊዜ፣ በጥራት እና በሚፈለገው መጠን እያገኙ መሆኑን በመከታተል እንዲሁም የዕቃዎች ርክክብ ሲፈጸም የመስክ ጉብኝት በማድረግ የድህረ አቅርቦት ፍተሻ (Post Delivery Inspection) በማከናወን በተያዘው በጀት ዓመት ውጤታማ የውል አስተዳደር ስርዓት እንዲኖር ከፍተኛ ክትትል እንደሚያደረግ የውል አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በእቅዱ አመላክቷል::